Gongova lázeň

Gong bath – koupel ve zvuku je mocným nástrojem k uvolnění a vyplavení vzorců našeho podvědomí na povrch.  Podle prastaré moudrosti gong vibruje na stejné frekvenci, na které lidské tělo léčí samo sebe.

Vibrace gongu  vás uvedou do meditativního stavu „a“ hluboké relaxace tím, že změní délku mozkových vln z Beta vln (běžný bdělý stav) do Theta (hluboká meditace) a Delta (stav, ve kterém se přeorganizovávají struktury našeho podvědomí).
Naad – prvotní zvuk, nebo také esence všech zvuků je vibrační harmonie, skrze níž můžeme zažít Nekonečno.
Můžete se těšit na souzvuk polarit “Mužského a Ženského” gongu a dalších nástrojů.

„Vibruj kosmos a kosmos ti otevře cestu.“