O MBody Lab

V této hravé pohybové a taneční cestě je účastníkům nabídnuto, aby si rozšířili svou pohybovou slovní zásobu narušením existujících vzorců a hlubším propojením s tancem zrozeným zevnitř.

Prozkoumáme principy somatického pohybu a také prvky taneční improvizace (součástí tohoto rozhovoru budou pojmy impuls a gravitace, střed a rovnováha, podpora a výměna)

Workshop obsahuje 4 části:

  • Smysl – prožívání těla jako procesu, budování intimity s prostorem a se svým tělem, zkoumání fyziky a somatiky pohybu
  • Hra – zkoumání principů improvizace v tanci
  • Sdílení – spoluvytváření, sdílení praxe a vzájemné svědectví uvnitř ní.
  • Integrace – přemýšlení o zkušenostech, přijímání postřehů.
O MBody Lab