23c985 ee00e9acda794816b9a6ba5dfaa5a6d7mv2 d 1920 1280 s 2 jpg

Transcendence – Biodanza workshop s Cristianem

„Rozhodující otázka pro lidskou bytost je tato: Máte jako referenci Nekonečno?“ C.G. Jung

Transcendence je vnímání sebe sama jako součásti a vyjádření celku, to implikuje
transpozici hranic já, schopnost odevzdat se a zároveň být zcela ukotven ve svém vlastním středu. Je to pozvání otevřít se větší totalitě, včetně vašich bližních, nevědomé reality a celého vesmíru ve všech jeho jemných výrazech, známých i neznámých.

V Biodanze je spojení s transcendentnem tělesné prožitkové vnímání, že božství není odděleno od individualizované bytosti, ale obě se vyjadřují ve vztahu kontinuity.

Transcendence je „přirozená funkce k navázání nezbytných spojení se vším, co existuje: s jinými lidskými bytostmi, zvířaty, rostlinami a minerály – zkrátka s vesmírným celkem“. R. Toro

Biodanza je o propojení se a kontakt se sebou, s ostatními a s tím, co nás převyšuje. Pracuje s představivostí a dokáže být velmi hluboká a léčivá pro tělo i duši. Odehrává se ve skupině, která nabízí bezpečný prostor, podporu, a laskavost.