img 0775

„Milovat se můžeme naučit jedině tím, že budeme milovat“ Rumi

Prvním krokem na této zážitkové cestě je uznat, že láska je umění. Ve stejném smyslu, že život v celé své nádheře je uměním. Chceme-li se naučit milovat, měli bychom dělat stejné činy, jaké děláme, když se chceme naučit jakoukoli jinou formu umění, jako je hudba nebo sochařství.
Tvoření a milování jsou dvě z nejpřirozenějších funkcí lidského stvoření a tyto dvě věci jsou stejně zásadní jako krmení, milování nebo komunikace s Bohy. Na tomto setkání chceme probudit tyto dřímající potenciály nebo je oslavit a rozšířit, pokud ve vás již žijí. Život jako nejposvátnější z projevů nás žádá, abychom byli v každém okamžiku obnovováni a celí v plné lásce.

„Není nutné žít. Je nutné tvořit.“ Fernando Pessoa

Biodanza je o propojení se a kontakt se sebou, s ostatními a s tím, co nás převyšuje. Pracuje s představivostí a dokáže být velmi hluboká a léčivá pro tělo i duši. Odehrává se ve skupině, která nabízí bezpečný prostor, podporu, a laskavost.