img 0516

Dech – workshop 

Mnoho je cest k cíli. A pokud je vaším cílem zdravé tělo a klidná mysl, dech je k tomu velmi účinný nástroj. Je to něco, co máme stále při sobě, ale ne vždy jsme si vědomí, jakou má moc pro zkvalitnění našeho života.

Díky jeho vědomému vedení, rozvíjení a správném praktikování můžeme získat kontrolu nad sebou, svými myšlenkami a tím i svým životem.

Pojďme se společně ponořit do jejich tajemství a prozkoumat skrytá zákoutí naší bytosti na fyzické, mentální i spirituální rovině.  To vše prostřednictvím našeho vlastního dechu.

Vědomému dechu se věnuji již několik let a jako instruktor Wim Hof metody 4. rokem.
Dech vnímám v mnohem širší perspektivě, jako pojítko mezi naší duší, myslí a tělem
(DMT).

Je to tajemství, které v sobě skrývá mnohé a my máme možnost tuto energii otevřít a využít k probuzení vnitřní síly pro vědomý a plnohodnotný život.
Dech je mocný nástroj, který ovlivňuje naši fyziologii, především nervový, imunitní a
kardiovaskulární systém.

Hlubokým dýcháním se dokážeme dostat i do naší šišinky-epifízy, kde aktivujeme látku DMT (dymethyltriptamin), což je látka, která se vyplavuje i v dalších životních situacích, (například ve stavu blízkém smrti).
Dechem se dostáváme do hluboké meditace, do pocitů vděčnosti, lásky, jednoty a propojení na mnoha rovinách, a my se pak cítíme svobodní, šťastní a radostní.
Dech ovlivňuje naši životní energii, díky rozproudění prány v našem těle. Dech je náš průvodce, učitel a velký propojovací mechanismus na všech úrovních našeho bytí.