leeliugroup

Elementární, Kmenové, Rodové / Tantrické, Šamanské, Kosmické / Vtělení / Obřady / Léčení

Pouze pro dospělé (muži a ženy, všechna pohlaví, nebinární)

Vítejte v chrámu lásky, zářivě zářící!
Vstupte do portálu moudrosti předků ukotveného v božské radosti a kráse, když společně obřadujeme, aktivujeme a ochutnáme tento vzácný život v radosti, slávě a milosti ve větší kráse a úžasu!

Obnovte svůj organický nejpřirozenější plán v tomto čase a modlitebním prostoru, omlaďte svůj chrám duše praktikami radikální živosti – v písni, v pohybu, v klidu a tichu.
Cvičení v nabídce
• Daoistické wellness praktiky
• tantrická cvičení šamanského ztělesnění; dýchání
• Zpěv, tanec, odpočinek, pauza!

Vítejte takoví, jací jste, milujte se životem, v jakém budeme, v bezpečí a osvobození společně – opusťte chrámový prostor s pocitem oživení, propojení, naplnění zázraků a lásky!

(Žádná nahota, budeme plně oblečení, v naší smyslné povaze a kráse!)