plaka sirku novy

Speciální předpremiérové promítání filmu a beseda s režisérem Jiřím Zeinerem

Jemné, dojemné i trochu tajemné drama o lásce napříč časoprostorem. Co skrývají rodiče, kteří nechtějí za svou dcerkou a posílají jí jen výchovná videa? Přece by mohli přicestovat a být se svou nejmilejší. Nebo nemohli? Může bezmezná láska cestovat časem k milované bytosti? Ano! Ale jen jedním směrem.

Dva studenti a mladí rodiče Vin a Viky se díky lehkomyslnosti ocitnou v tíživé situaci. Nemohou se starat o svou dcerku, protože nemají bydlení. Vin navíc přijde při přespání venku o všechny osobní věci. Jaké to je nemít nic?

Je to film, který společně vytvořili lidé-srdce a lidé-ducha. Je dojemný, očistný a láskyplný. Dral se na svět tak překotně, že jsme nedokázali odolat a natočili jej. Prakticky bez rozpočtu, ale s důrazem na kvalitu obrazu a příběhu bez kompromisů. (Jiří Kairos Zeiner)

Oficiální stránky filmu: https://mila-emo.cz , kde si můžete přečíst také ohlasy prvních diváků.

Po promítání filmu bude následovat setkáni s autorem a režisérem filmu Jiřím Kairosem Zeinerem.

Povídat si budeme o filmu a také o tom jak se přiblížit své jedinečné cestě a být přítomen každodenním zázrakům.