sponteum

Tělo jako náš výchozí bod k akci. Tělo jako můj nástroj, který se učím přes vědomý pohyb a trénink poznat a postupně ovládat.Co pro nás vlastně znamená zapomenout na své naučené vzorce/ klišé v rámci tance či fyzické akce? Jsme schopni začít od začátku, od sebe, od bodu nula?

Naše společná práce bude zaměřena především na uvědomění si vlastního těla a jeho funkčnosti v kontextu času, prostoru a vzájemné interakce v dané skupině účastníků. Bude se jednat o kombinaci jednoduchých fyzických aktivity, podporující motoriku, rytmus, hlas, pozornost, paměť a orientaci v prostoru. Cílem společného setkání je podpořit abstraktní myšlení a vyjádření přes pohyb a fyzickou aktivitu.  V rámci dílny se budou kombinovat techniky taneční, divadelní a principy z drama- terapeutické metody DvT (DvT (Vývojové proměny) je performativní trénink založený na tvrzení, že naše zkušenost je neopakovatelná, způsobující nestabilitu prostřednictvím bytí. DvT  se pokouší snížit strach z této nestability, spíše než snižovat nestabilitu bytí jako takového.)