sacred dance gathering 2020 127

Kontaktní improvizace s Ren a Jakubem Svoboda 

Kontaktní improvizace je forma tance, kde prozkoumáváme propojení. A to propojení může být na mnohých úrovní. Fyzické, energetické, individuální, partnerské, skupinové, emocionální… Důležitou kvalitou v kontaktní improvizaci je uvědomovat si svůj střed, své těžiště. Vnímám-li svůj střed a naslouchám partnerovi, můžeme vyrazit na společnou improvizovanou flow…

Zveme vás na workshop, kde se skrze dotyk ponoříme do jemného světa kontaktní improvizace. Zaměříme se na zpomalení, naslouchání, vnitřní prožitek a uvědomění si sebe v páru, skupině a prostoru.

img 0822