336174540 1175903926411558 5909637409693710185 n

Toto setkání nás povede do zralého ženství a zralého mužství,
které je založeno na přijetí obou aspektů v nás samých, kdy ve
sjednocení polarit nalézáme vlastní sílu, sebehodnotu a sebelásku. Vstup
do vnitřního tance Shivy a Shakti, mužsko- ženské dynamiky, nám umožňuje
cítit jasnost pro vlastní seberealizaci, ale také zdravé tvoření vztahů.
Čtyři tantrické klíče, vědomí pohyb, dech, dotek, zvuk a hravost dítěte
nám umožní aktivovat sexuální energii v těle a povolit kontrolu a
rezistence, které nám brání procítit sebe plně a ukotvit oba principy do
rovnováhy. Vstoupit do uvolnění těla i mysli přináší zralost a otevřené
srdce, které je základem pro láskyplnou komunikaci a spolutvorbu
vědomého partnerství.

Těšíme se na vás Anjali a Martin.